Stäng

Woody Akademi

Woody Akademi

Ständiga förbättringar och kompetensutveckling är avgörande för en kedja som vill vara ledande. Utifrån delägarnas behov fattas beslut om förstärkning av kompetenser som ökar konkurrenskraften.

Utvecklingsmöjligheter för alla i kedjan, kunskapstillförsel, effektivisering av arbetssätt och möjligheter till nätverkande är några viktiga effekter. Ur strategisk synvinkel är det viktigt att attrahera, behålla och ständigt utveckla delägarna.

Tillsammans är vi kunnigare, starkare och har roligare!

Utbildning sker inom olika viktiga områden:

 • Affärsförståelse
 • Företagsledarutbildning, 2 år
 • Mellanchefsutbildning, 1 år
 • Monterat! Sälj- och Projektledning
 • Ekonomi
 • Butiks- och anläggningsutveckling
 • Produktkunskap
 • Logistik
 • Miljö
 • IT
 • Marknadsföring
 • Inköp

SAMARBETSPARTNERS

Med PARETO 80/20 har vi sedan flera år ett strategisk partnerskap när det gäller kompetensutveckling. Tillsammans har vi successivt byggt upp vår framgångsrika ”Woody Akademi". Vi flyttar kontinuerligt
fram positionerna och utvecklar nya utbildningar, hela tiden med personlig utveckling och lönsam tillväxt i centrum. 

Utvecklingsprogram med ledarutveckling och säljträning i fokus kompletteras med utbildning inom företagsekonomi och projektmetodik m.m. Med Pareto 80/20’s brinnande engagemang och effektiva pedagogik har vi redan börjat lyfta nivån hos hundratals medarbetare inom kedjan.
Resultaten är påtagliga. Jag är särskilt nöjd med att se individer växa i såväl säljsituationer för ökad kundnytta och försäljning som teamarbete på hemmaplan.

För många delägare är Woody Akademi en viktig del i företagets generationsväxling.