Stäng

LAGERHÅLLNING

LAGERHÅLLNING

Den plats i materialförsörjningskedjan, från materialtillverkare till byggarbetsplatsen, som det är svårast att föra ett bra och effektivt lager på är just byggarbetsplatsen. Förutsättningarna där är mest besvärliga och dessutom är det ofta ont om plats.

Hos Woody finns personal med utbildning och hanteringsutrustning som enbart hanterar byggmaterial. Material- och lagerhantering på byggarbetsplatsen kan ge upphov till dolda indirekta kostnader. Kostnadsposter som normalt sticker ut vid lagerhantering på byggarbetsplatsen är interntransporter och S-kostnader (skador, svinn och spill). Genom att låta oss ta hand om detta åt dig får du bättre kontroll över kostnaderna. Dessutom minskar risken för stölder och skador på byggmaterialet avsevärt när vi lagerför det åt dig.

Förutom vårt sortiment i lager kan vi erbjuda ett mycket stort sortiment av beställningsartiklar. Dessa varor tar vi hem på beställning, och kan lagerhålla dem åt dig. Beställningssortimentet uppgår till 100 000-tals artiklar och omfattar alla våra leverantörers totala sortiment. Leveranstiden på detta sortiment varierar beroende på produkt.